İddaa Bayinin Kazancı
İddaa bayileri kurum tarafından belirlenmiş olan şartlar dahilinde yüksek kazanç elde eden işletmelerdir. Kazancın elde edilmesinde, belirli yüzdelik oranlar esas alınmaktadır. Genel bir değerlendirme ya da araştırma yapıldığında, iddaa bayilik kazancı kavramının karşılığında, hasılatlara ve kazançlara yönelik uygulamaların olduğu görülmektedir. Kazanç olarak bahsedilen, ikramiyelerden bayilere verilen paydır. İkramiye ise, tutmuş kuponlar anlamına gelmektedir. Burada, 1.500 Türk liralık bir bedelin söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Bu tutara kadar olan tutmuş kupon bedelleri, doğrudan iddaa bayileri tarafından ödenmektedir. Eğer, bu miktarda bir kazanç elde edilmiş ise, bu rakam üzerinden %2’lik bir kısım doğrudan, bayiye kar olarak verilmektedir. Kazanç konusunda gündeme gelen diğer bir bedel ise, hasılat bedelidir. Bayiler elde etmiş oldukları hasılatın %9’u oranında, sistemden pay almaktadır. %9’luk oran, küçük gibi görülüyor olsa da, bayinin işlek bir yerde olduğu ve aktif yoğun bir müşteri sayısının bulunduğu düşünülür ise, kazancın büyüklüğü daha net anlaşılacaktır.
İddaa Bayilik Kazancı Şartları
İddaa bayilik kazancı alınması konusunda ekstra bir şart belirlenmemiştir. Sitem tamamen belirlenen kurallar dahilinde işlemekte olup, uyulması ya da uyulmaması gereken şeklinde bir ayrım yoktur. Resmi başvurular, spor toto teşkilat başkanlığına yapılır, gerekli şartların sağlandığı görülür ve teminat bedeli yatırılarak, bir şahsa ya da işletmeye bayilik verilir ise, sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Bayi kendisinden işlem yapan üyelerin toplam hasılatı üzerinden, %9 oranında kar almaya başlar. Bu bir şart olmamak ile birlikte, çalışan iddaa sisteminin ilk basamağını meydana getirmektedir. İkinci basamak ise, ikramiye ödemelerinde devreye girmektedir. Burada da bayiler için ekstra bir kazanç şansı yaratılmıştır. 1.500 Türk lirası sınırındaki ikramiyeleri yani tutmuş kupon bedellerini, bayiler ödemektedir. Her ödeme karşılığında, bayilerin kar hanesine yazılacak miktarın oranı %2’dir. Bayinin ekonomik gücü belirlenen şartlarda ya da üzerinde olduğu takdirde, istediği kadar ikramiye ödeme yapma şansına sahiptir. Yapılan her ödeme karşılığında, bayinin kasasına, %2 oranında ekstra kazanç yazılacak ve %9’luk hasılatta eklenince, kar oranı, %11 seviyelerine kadar çıkmış olacaktır.